انواع کره: کره پاستوریزه حیوانی نگاهی به انواع
محصول
کره پالود
تمامی محصولات

کره پاستوریزه حیوانی
در بسته‌بندی فرمسیل

وزن:

۱۰، ۱۵ و ۲۰ گرم

توضیحات:

کره‌های پالود از خامه‌ی تازه‌ی شیرین استحصال شده از شیر گاو تهیه می‌شود و با مجهزترین روش کره‌زنی مداوم، تولید و در وزن‌های مختلف بسته‌بندی می‌شود. این فرآورده دارای حداقل ۸۲٪ چربی و حداکثر ۱۸٪ مواد غیرچرب (۱۶٪ آب و ۲٪ ماده خشک بدون چربی) است.

کره پاستوریزه حیوانی
در بسته‌بندی فویل

وزن:

۵۰ گرم، ۱۰۰ گرم

توضیحات:

کره‌های پالود از خامه‌ی تازه‌ی شیرین استحصال شده از شیر گاو تهیه می‌شود و با مجهزترین روش کره‌زنی مداوم، تولید و در وزن‌های مختلف بسته‌بندی می‌شود. این فرآورده دارای حداقل ۸۲٪ چربی و حداکثر ۱۸٪ مواد غیرچرب (۱۶٪ آب و ۲٪ ماده خشک بدون چربی) است.

کره پاستوریزه حیوانی
در بسته‌بندی کارتن

وزن:

۵ کیلوگرم

توضیحات:

کره‌های پالود از خامه‌ی تازه‌ی شیرین استحصال شده از شیر گاو تهیه می‌شود و با مجهزترین روش کره‌زنی مداوم، تولید و در وزن‌های مختلف بسته‌بندی می‌شود. این فرآورده دارای حداقل ۸۲٪ چربی و حداکثر ۱۸٪ مواد غیرچرب (۱۶٪ آب و ۲٪ ماده خشک بدون چربی) است.