ما خوشحال می‌شویم تا همواره به خانواده بزرگ شرکت پــالــود پــارســیان بیافزاییم. در صورت تمایل فرم زیر را تکمیل و برای ما ارسال نمایید تا در آینده‌ای نزدیک شما را نیز در پــالــود پــارســیان در کنار خود داشته باشیم.

استخدام در پــالود

name@email.com

در این قسمت اگر توضیح دیگری دارید یا احساس می‌کنید نکته دیگری برای رزومه خود دارید اضافه نمایید.

خلاصه سوابق کاری: تاریخ / نام محل کار / نوع فعالیت / تلفن تماس کارفرما

لطفا صبر کنید