palood

حضور در نمایشگاه اگروفود تهران ۱۳۹۶

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۸

«بیست و چهارمین نمايشگاه بين المللی صنايع کشاورزی، مواد غذائی، ماشين آلات و صنايع وابسته - ايران آگروفود 2017» از تاریخ 2 تا 5 خرداد ماه 1396 براي بیست و چهارمین سال متوالي در محل دائمی نمايشگاههای بين المللی تهران برگزار خواهد شد.

«بیست و چهارمین نمايشگاه بين المللی صنايع کشاورزی، مواد غذائی، ماشين آلات و صنايع وابسته – ايران آگروفود ۲۰۱۷» از تاریخ ۲ تا ۵ خرداد ماه ۱۳۹۶ براي بیست و چهارمین سال متوالي در محل دائمی نمايشگاههای بين المللی تهران برگزار خواهد شد.

همکاران محترم؛
بدینوسیله از شما جهت بازدید از غرفه این شرکت در بیست و چهارمین نمایشگاه بین الملی صنایع کشاورزی،موادغذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته از تاریخ ۵-۲ خرداد ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۸ هر روزه در سالن ۲۵ دعوت به عمل می آوریم.

palood

حضور در نمایشگاه اگروفود تهران ۱۳۹۶

«بیست و چهارمین نمايشگاه بين المللی صنايع کشاورزی، مواد غذائی، ماشين آلات و صنايع وابسته - ايران آگروفود 2017» از تاریخ 2 تا 5 خرداد ماه 1396 براي بیست و چهارمین سال متوالي در محل دائمی نمايشگاههای بين المللی تهران برگزار خواهد شد.

پالود

نوروز ۱۳۹۶ مبارک

نوروز ، يادگار ماندگار ياران ديروز اين ديار و پاسداشت پاكي ها ، نيكي ها و پهلواني ها بر شما […]

اخـبــار پــالــود