شیرخشک صنعتی

شیرخشک صنعتی

وزن: 25 کیلوگرم

سایر جزئیات

شیر خشک فرآورده ای است، که از خشک کردن شیر تازه و پاستوریزه به یکی از روشهای صنعتی معمول ( غلطکی یا افشانی ) تهیه می شود. شیر خشک ممکن است از شیر کامل شیر کم چرب و شیر بدون چربی تهیه شود. این محصول از خشک کردن شیر بدون چربی بدست می آید و میزان چربی شیر آن کمتر از 1.5% وزنی/وزنی است.