شیرخشک مخلوط با پودر آب پنیر

شیرخشک مخلوط با پودر آب پنیر (لاکتوسرم)

وزن: 25 کیلوگرم

سایر جزئیات

شیر خشک کامل ( whole milk ) فرآورده است، که از خشک کردن شیر کامل بدست می آید و میزان چربی شیر در آن بیشتر یا مساوی 26% وزنی/وزنی و کمتر از 42% وزنی/وزنی است.