پنیر لبنه تتراپک

پنیر لبنه تتراپک

ترکیبات: شیر پر چرب ، خامه پاستوریزه، استارتر مزوفیل ، آنزیم رانت

وزن: 200 گرم تتراپک

انرژی در صد گرم: 8.779 کیلوکالری

پروتئین: 5%

حداقل چربی در ماده خشک: 18.6%

درصد نمک: 0.21

تعداد در کارتن/شیرینگ: 27 عددی

سایر جزئیات

خاستگاه پنیر لبنه، کشور ترکیه است. این فراورده از مدت ها قبل در این کشور به شکل سنتی تولید می شد اما در حال حاضر به صورت صنعتی و با فرمولی مشخص وارد بازار شده است. پایه اصلی پنیر لبنه، ماست چکیده و تغلیظ شده است و حتی اوایل تولید صنعتی، آن را در مقاله های علمی بین المللی با عنوان ماست چکیده می شناختند. بعدها لبنه را به دلیل بافت سفتی که داشت و انجام برخی فرایندهای مربوط به پنیرسازی روی آن، در گروه پنیرها قرار دادند.