پنیر سفید در بسته بندی چند لایه

پنیر سفید در بسته بندی چند لایه

ترکیبات: شیر کامل تازه گاو ، نمک تصفیه شده صنایع غذایی،آنزیم رنین،استارتر ترموفیل و مزوفیل

وزن: 200 گرم تتراپک

انرژی در صد گرم: 190.8 گرم

پروتئین: 12.2%

حداقل چربی در ماده خشک: 31.5%

درصد نمک: 3.3%

تعداد در کارتن/شیرینگ: 27 عددی

سایر جزئیات

پنیر فتا مهمترین پنیر سفید است و کشور های یونان، بلغارستان و مجارستان اصلی ترین تولید کنندگان و صادر کنندگان این پنیر بوده اند، اما طی سال های (2000- 1985) کشورهای آلمان، دانمارک و سوئد با بکارگیری تکنولوژی UF و تولید پنیر بر پایه شیر گاو صادرکنندگان اصلی پنیر فتا بودند. با این روش از یک سو بهره پنیر سازی افزایش (میزان پروتئین و چربی) می یابد و از سوی دیگر پروتئین های محلول در آب (پروتئین های سرمی) که ارزش تغذیه ای بالایی دارند حفظ می شوند. پنير نام عمومي بخشي از فرآورده هاي شيري است كه با تغيير در اجزاي كازئين شير توليد و ساخته مي شود. همراه كازئين بخشي از پروتئين هاي آب پنير، چربي ها و ديگر مواد مغذي شير در لخته پنير باقي مي ماند. هدف اصلي از توليد پنير نگهداري مواد مغذي شير در شرايط فاسد نشدني، با حفظ مزه مطلوب و بدون كاهش ارزش غذايي موجود در آن است. به منظور ايجاد كيفيت مطلوب، ضروري است شير استفاده شده در پنير سازي، داراي بالاترين كيفيت باكتريولوژيكي و شيميايي باشد.