کره پاستوریزه در بسته بندی فویل

کره پاستوریزه در بسته بندی فویل

ترکیبات: تهیه شده از شیر پرچرب گاو

وزن: 100 , 50 , 15 , 10 گرم

سایر جزئیات

کره تولیدی در شرکت فرآورده های لبنی پالود پارسیان از خامه تازه شیرین استحصال شده از شیر گاو به دست می آید، و توسط مجهزترین روش کره زنی مداوم ( Continues ) تولید و در اوزان مختلف بسته بندی می گردد. این فرآورده مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 162، محتوی حداقل 82% چربی و حداکثر 18% مواد غیر چرب ( 16% آب و 2% ماده خشک بدون چربی ) می باشد.